MOCIÓ PER A CESSAR AL REGIDOR DIEGO BORREGO DE TOTES LES FUNCIONS DE REPRESENTACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE FIGUERES