MOCIÓ DE CONDEMNA A LA BRUTALITAT POLICIAL DE L’ESTAT A CATALUNYA EXPOSICIÓ DE MOTIUS I REBUIG A LA CASA REIAL

MOCIÓ DE CONDEMNA A LA BRUTALITAT POLICIAL DE L’ESTAT A CATALUNYA EXPOSICIÓ DE MOTIUS I REBUIG A LA CASA REIAL