MOCIÓ PER L’ADHESIÓ A LA XARXA DE MUNICIPIS LGTBI DE CATALUNYA