2017

Article de Lluís Armengol, regidor de la CUP de Figueres, publicat al setmanari Empordà

A punt de començar la discussió del pressupost d’enguany, pot ser útil recordar que a finals del passat mes de desembre l’Ajuntament  va presentar una important sol·licitud d’ajut econòmic al fons europeu FEDER. El projecte, de deu milions d’euros de cost, a compartir al 50% amb el propi Ajuntament i que  s’hauria de fer realitat al llarg dels propers set anys, es fonamenta en un notable estudi sobre la realitat actual de la ciutat i les seves necessitats de cara al futur. Aquest document està avalat per les aportacions d’una gran part dels departaments municipals i la col·laboració d’altres institucions i entitats com el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, la Cambra de Comerç,  EURAM, Altem, Empordà Turisme, Comerç Figueres, etc.

No és cap sorpresa que el primer dels cinc grans objectius estratègics que planteja l’estudi sigui, literalment: “Impulsar la integració social i la convivència de la ciutadania prestant especial atenció als col·lectius vulnerables que han vist agreujada la seva situació i es troben en risc d’exclusió per motius residencials, socials o econòmics”, un objectiu que proposa resoldre per tres mitjans concrets: a) Accés a equipaments, serveis i habitatges socials; b) Amb operacions de rehabilitació d’equipaments i habitatges socials; c) articulant l’ús de l’espai públic. Es proposa dedicar a aquest objectiu prioritari el 35% del pressupost total.

En un altre punt el document subratlla: “La lluita per la integració i la cohesió social és, sens dubte, el principal repte al que s’afronta Figueres”, i de manera molt especial “aconseguir una autèntica integració de les persones que des de fa anys viuen al municipi “

Tan de bo que el fons europeu ens concedeixi la subvenció. Ara, però, les referències que fem a l’estudi ens serveixen per recordar a l’equip de govern quines són les seves pròpies conclusions. Perquè finalment aquests dies, i amb molt retard, iniciarem la negociació del nou pressupost municipal. L’important estudi que hem comentat hauria de tenir-se molt en compte i l’equip de govern hauria d’actuar en coherència amb els seus propis plantejaments, dedicant a les partides de cohesió social el pes que es mereixen.  Des del nostre grup municipal no ens cansarem de repetir que la consolidació de Figueres com a capital comarcal, atractiva i econòmicament eficient, ha de fer-se realitat en tots els ordres, no solament en l’atracció de visitants,  que sembla ser l’única prioritat realment existent a hores d’ara. Els auguris per aquest 2017 no són globalment esperançadors i ens en sortirem millor si compactem i reforcem el teixit social figuerenc. De fet, la nostra ciutat només podrà ser atractiva pels forasters si també ho és per a tots els que hi vivim cada dia.

Els auguris per aquest 2017 no són globalment esperançadors i ens en sortirem millor si compactem i reforcem el teixit social figuerenc