Diguem no

Article de Toni Garcia i Oriol Turró, regidors de la CUP de Figueres, al Setmanari Empordà

El nostre vot a l'aprovació dels pressupostos municipals del 2018 de l'Ajuntament de Figueres només podia ser un NO rotund. Difícilment es pot parlar d'aprovar uns pressupostos, ni cap política municipal, sense un diàleg previ. I aquest diàleg no ha existit. Seure a parlar per a comprovar que el pressupost ja havia estat pactat i negociat amb altres formacions polítiques no és la millor forma de recavar el nostre suport. Nosaltres no entenem la negociació dels pressupostos com un catàleg de la compra on un tria aquells articles que puguin satisfer. Les negociacions dels pressupostos del 2017 tenien aquesta base, incorporar partides pressupostàries que poguessin significar la posada en marxa de projectes que ajudessin a la transformació positiva de la ciutat.

I aquest, és, en el fons, el principal punt de discrepància entre el govern municipal i la CUP. Nosaltres tenim una visió de ciutat que es pot no compartir però el govern municipal no té cap projecte per a la ciutat més enllà del curtterminisme i de la recerca d'uns rèdits electorals. 

El nostre punt de partida pel pressupost de 2018 era iniciar les converses a partir dels acords als quals havíem arribat en l'exercici anterior. Sabent que els acords signats entre el govern i la CUP no s'han complert. No obstant això, les partides que havíem acordat el 2017 o bé han desaparegut dels nous pressupostis o bé s'han vist reduït la seva quantia a nivells que fan impossible la seva viabilitat. Escoles Obertes, Educadors Socials, Oficina d'Habitatge, debat cultural són projectes que queden frenats o que es compleixen amb un perfil tan baix que manifesten una clara voluntat de no complir-se. Per tant, també ha quedat palès quins són els principis i objectius del govern que no són en cap cas vetllar pel conjunt de la ciutat sinó només per uns pocs (i encara). Mirant-nos el pressupost del 2018 hem pogut veure com no hi ha un projecte més enllà de la supervivència al poder a còpia de jocs pressupostaris (escudant-se sempre en l'estabilitat pressupostària) per tal de no fer res i no avançar. Portem des de l'any 2017 que a iniciativa del govern municipal poca cosa s'ha fet que hagi tingut impacte específic en el futur de la ciutat. A més a més, el pressupost de Figueres en cap cas és inferior al de ciutats de població similar, i per tant, es disposa dels recursos necessaris per dur a terme iniciatives polítiques valentes per fer front a les grans necessitats derivades d'uns indicadors socioeconòmics de Figueres molt per sota de la mitjana de Catalunya i sobretot per dotar de futur a aquesta ciutat.

El pressupost que es van aprovar el passat dijous 8 de febrer no dóna resposta a la dramàtica situació de Figueres. Una situació que gràcies a governs sociovergents reiterats s'està cronificant sense cap aportació valenta i decidida i omplint-se la boca dels grans pactes de ciutat. Sabem que aquesta ciutat és diversa. De fet, molt més diversa que no pas ho és el plenari, però la veritat és que els seus acords estables són molt poc creïbles i el gran pacte de ciutat que hi hauria d'haver, avui dia, encara peca de valentia política i lideratge i excedeix en egos i personalismes.

Per això, aquest any 2018 no hem donat suport a uns pressupostos que perpetuen un model de ciutat que hom reconeix com a caduc i fracassat.

El pressupost que es van aprovar el passat dijous 8 de febrer no dóna resposta a la dramàtica situació de Figueres