El ple de Figueres aprova la moció de la CUP favorable a la mobilitat sostenible a través de compartir cotxe

Estudis realitzats d'aquesta iniciativa situen l'estalvi anual en 2.873 euros de mitjana per usuari

La Candidatura d'Unitat Popular de Figueres va presentar al ple de dimarts una iniciativa per impulsar l'ús compartit del cotxe privat. Es tracta d'un model que afavoreix la mobilitat sostenible i que a Europa, coneguda com a carpooling, té una implantació notable amb prop de 4 milions d'usuaris.
La xarxa www.compartir.org agrupa municipis, empreses i organismes que fomenten l'ús compartit del cotxe privat. En aquest sentit, la formació independentista va proposar que  el web de l'Ajuntament s'adhereixi a aquesta xarxa i que hi situï en un lloc visible l'aplicació que permet oferir i cercar desplaçaments entre els veïns i veïnes.
Aquesta iniciativa, aprovada per tots els grups excepte el regidor de AMC que es va abstenir, compta amb l'adhesió de diversos municipis catalans i es considera una mesura que afavoreix la mobilitat sostenible fent un ús més racional del cotxe privat. La incidència del consum de combustibles fòssils és una de les principals causes de contaminació atmosfèrica i de l'esclafament planetari global, i aquesta iniciativa pot ajudar a reduir-lo, així com també representa una millora en la utilització de l'espai públic, ajudant a descongestionar les carreteres i aparcaments.
Tanmateix, no és només la responsabilitat mediambiental dels seus usuaris la que provoca que aquest sistema tingui una gran acceptació a molts països europeus, sinó que l'estalvi econòmic que suposa pels seus usuaris representa un argument de força per tal que aquest model de mobilitat vagi creixent. Estudis realitzats sobre aquesta iniciativa situen l'estalvi pels usuaris del servei en una mitjana de 2.873 euros anuals. Posat que la mitjana d'ocupació ronda les 2,73 persones, per un viatge mig de 12 quilòmetres durant 220 dies l'any, es passaria d'uns 4.533 euros de cost total a 1.660 euros per l'ús compartit del cotxe.