Joves

Article de Toni García, membre de la CUP de Figueres, publicat al setmanari Empordà.

M’assabento que el pregó de les Fires i Festes de la Santa Creu d’aquest any serà llegit per nois i noies  del Consell Ciutadà d’infants de Figueres. Ho trobo una idea molt encertada. Resulta engrescador comprovar que l’Ajuntament impulsa i valora les opinions dels infants. Que es constitueixen espais per la formació i el debat, que es tenen en compte les seves opinions i s’apliquen. I que tota aquesta tasca, que no és ni senzilla ni sempre gratificant, té el reconeixement ciutadà en forma de la lectura del pregó de les nostres festes.

Però, i els joves?

El Pla Local d’Infància i Adolescència 2013 – 2016 destaca com un dels seus eixos prioritaris la participació i la integració dels joves a la ciutat i afirma: “ Fomentar la participació és no només un eix, sinó un objectiu metodològic, ja que la participació no la podem considerar com una actuació concreta, sinó com una manera de fer, que ha de ser present en tots els àmbits del pla”.

Figueres disposa d’una eina meravellosa per complir els propòsits d’aquest Pla i és el Consell Local de Joventut de Figueres. Però tothom sap que aquesta taula juvenil no acaba de funcionar. Els membres que la composen (9 amb dret a vot i 3 més amb dret a veu) no representen la pluralitat de la joventut figuerenca. A més, alguna de les entitats membres ja no existeixen o han deixat de funcionar.

Es pot argumentar que des de la regidoria de joventut o des de l’Oficina Jove Figueres - Alt Empordà es realitzen moltes activitats. Però això no ho nega ningú, d’allò que parlem és de participació. Perquè la participació suposa una implicació amb la ciutat i una corresponsabilitat, perquè significa pensar, dissenyar i executar tot allò que els joves consideren necessari en els seus projectes de vida. I us puc assegurar que en el seu horitzó hi ha molt més que festes o diversió. Què la preocupació pel seu futur o per la vida de la ciutat està més present que l’estereotip ens fa creure.

Es pot argumentar que les portes a l’associacionisme estan obertes. Però funcionaria el Consell Ciutadà d’infants sense un impuls o un guiatge continuat?  En els darrers temps s’han articulat o han aparegut plataformes o moviments juvenils que estan plantejant repensar la vida ciutadana: Som Joves!, Nova Plataforma Embarraca’t, Festes Alternatives i Populars, Casal La Figa, SEPC, Les Garotes ... La joventut d’aquesta ciutat busca la forma de fer, de relacionar-se, d’interactuar amb els seus conciutadans però de moment no troba el desllorigador que permeti impulsar aquest potencial, aquesta energia. I sinó ho conservem se’ns esmunyirà.

Crec que tenim les eines però ens manca l’impuls.  El Consell Ciutadà d’infants de Figueres ens mostra el camí.

Pràcticament tots els nostres joves els trobem en els cinc instituts de la ciutat. I en tots ells s’escullen representants per als Consells Escolars, si bé és cert que la seva participació queda, sovint, molt desdibuixada. Però el cert és que la seva pertinença al Consell Escolar és fruit d’un procés participatiu, són els representants de l’alumnat i, per extensió, de la immensa majoria del jovent figuerenc. Són ells i elles els que haurien de formar part d’aquest Consell Local de Joventut de Figueres. Perquè encara que no hagin estat escollits amb aquesta intenció, avui són els seus representants més fidedignes. Un CLJF més participatiu crearia una major implicació entre els joves i la ciutat, entre els instituts i la ciutat, que s’enriquiria amb l’aportació d’un col·lectiu que moltes vegades sembla que té poc a dir. I Figueres no seria una vila que li dóna l’esquena a la participació ciutadana juvenil sinó que exerciria de vila educadora dels que demà passat seran els ciutadans actius.

La joventut d’aquesta ciutat busca la forma de fer, de relacionar-se, d’interactuar amb els seus conciutadans però de moment no troba el desllorigador que permeti impulsar aquest potencial