La CUP considera que els pressupostos del govern no reflecteixen els problemes reals de la ciutat

La Candidatura d’Unitat Popular ha entregat 33 reclamacions als pressupostos municipals presentats pel govern municipal. Amb aquestes reclamacions es vol posar de manifest que els problemes reals de la nostra ciutat no es veuen reflectits a la proposta del govern.

L’augment del pressupost municipal per aquest 2016 es basa principalment en grans inversions, que si bé no es posa en dubte que puguin ser beneficioses per la nostra ciutat, demostren quin és el model que el govern està treballant i les prioritats del mateix. 

La Candidatura d’Unitat Popular considera que als pressupostos municipals s’hauria de reflectir prioritàriament la situació d’emergència que pateixen les figuerenques, garantint l’accés a un habitatge digne i lluitant contra la pobresa energètica; així com garantir l’accés a l’esport per part de tots els ciutadans, revisar el model cultural de la nostra ciutat i treballar l’actuació sobre la zona Nord-oest de la ciutat.

Si bé es valora positivament l’augment de pressupost en cultura i benestar social, ens seguim trobant ben lluny d’aquell percentatge esperat en aquestes dues àrees. Enguany es destinarà a cultura un 6.49% i en benestar social un 6.13% del pressupost, mentre que la CUP valora que no hauríem de trobar-nos en menys d’un 8% per cultura i un 10% per benestar social.

La Candidatura d’Unitat Popular considera que aquests pressupostos estan fortament condicionats pel pes que els càrrecs directius tenen sobre el cartipàs i la pujada de sous que va aprovar el govern a l’inici de la legislatura. Per això la CUP ha presentat unes reclamacions que es sustenten en una reducció de sous i l’eliminació dels càrrecs directius, apostant per la feina dels treballadors públics. Aquesta reducció suposaria un estalvi de fins a 975.000 euros, cosa que permetria un increment notable en aquelles partides ja existents de benestar social així com la creació de noves partides.

Amb aquestes reclamacions, la Candidatura d’Unitat Popular vol incidir en quin és el model de ciutat que defensa. Per això, proposa la creació de diverses partides destinades a l'elaboració de projectes com ara el d’Escoles Obertes o l’estudi per la creació d’un centre sociosanitari integrat per a la gent gran.

Un any més, la CUP defensa que l’elaboració d’uns pressupostos participatius és un repte que cal prendre com a ciutat i que s’ha d’incentivar i facilitar la participació de la ciutadania en les decisions que ens afecten a totes. En aquest sentit, la CUP proposa la creació d’unes partides específiques per a començar a implementar models participatius a la nostra ciutat.

Finalment, des la CUP anima a la ciutadania de Figueres a participar el pròxim dissabte dia 13 a la sessió de debat a l’Institut Ramon Muntaner.

La CUP anima a la ciutadania de Figueres a participar el pròxim dissabte dia 13 a la sessió de debat a l’Institut Ramon Muntaner