El ple aprova modificar la gestió del fons del Patrimoni Municipal del Sòl i d’Habitatge

La moció, presentada per la CUP, marcarà un abans i un després en les polítiques municipals d’habitage

El darrer ple municipal va aprovar la moció presentada per la Candidatura d’Unitat Popular per canviar la gestió del fons del Patrimoni Municipal del Sòl i d’Habitatge. Aquests fons provenen de les compensacions obligatòries que els ajuntaments reben per les promocions immobiliàries. En els darrers mesos, la formació independentista havia mostrat els seus dubtes envers la gestió que feia l’Ajuntament de Figueres d’aquest fons, que fins a l’aprovació de la moció s’ha vingut fent a través de la seva caixa única. Amb l’aprovació del text, els nous recursos dineraris d’aquest fons s’ingressaran en un dipòsit específic i , pel que fa als aproximadament vuit milions d’euros comptabilitzats a dia d’avui, es farà una provisió anual de tresoreria d’un milió d’euros per tal de fer possible l’aplicació del fons i així poder respectar la prioritat que les polítiques d’habitatge social requereixen i molt concretament la finalitat establerta per la Llei d’Urbanisme de Catalunya de “fer efectiu el dret dels ciutadans a accedir a un habitatge digne i adequat”.

Aquesta modificació marcarà un abans i un després en les polítiques municipals d’habitage. Per a la Candidatura d'Unitat Popular, la conseqüència política d'haver dedicat els esmentats recursos dineraris a necessitats ordinàries de tresoreria, és que en els últims deu anys s'ha perdut l'oportunitat de realitzar les polítiques d'habitatge i urbanístiques que preveu la llei i, per tant, s'ha malbaratat el seu efecte socialment redistributiu. Els damnificats per aquesta distorsió en l'aplicació de la norma han sigut moltes famílies en situació precària, especialment a partir de l'inici de la crisi econòmica.

La formació independentista valora molt positivament l’esforç de tots els grups municipals per adaptar la proposta inicial i arribar a un vot unànime que sens dubte ha de comportar noves realitzacions en la línia de les compres de pisos que es vénen realitzant aquest any i que seran un gran ajud a l’hora de pal·liar les  emergencies habitacionals incrementades per la crisi econòmica. Així mateix, la Candidatura d’Unitat Popular creu que amb aquest acord l’Ajuntament de la ciutat podrà plantejar-se properament nous projectes de compra o construcció d’habitatges destinats a col·lectius diversos com pisos de lloguer social destinats a joves,  a famílies monoparentals o a pisos assistits per a gent gran.